Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/07/2019 22:04, số lượt xem: 106

Ngồi đếm ngày đêm đếm qua năm
Gợn nhớ tới em đã bao lần
Xuân này trôi đi rồi lại đến
Để lại bóng em bao lòng cần

Ngồi xuống một mình hỏi lòng anh
Mấy năm trôi qua đã im lìm
Ai vẽ trong mơ hình bóng đó
Để gom lòng nhớ cho lặng im

Ngồi đếm phút giờ dài thời gian
Vẫn thương vẫn nhớ một bóng nàng
Vẫn nghe tiếng tim đêm buông gọi
Thơ thẩn đêm ngồi ngó bên đàng

Vẫn ngó khung trời tiếng gọi em
Lòng vẫn nhớ nhau mấy năm liền
Vẫn gom từng tiếng thầm thường đó
Một khúc tình xa một khúc em

08.30 đêm 16.01.2017
ngồi đếm từng khúc từng đoạn đời qua