15.00
Đăng ngày 23/06/2017 23:23, số lượt xem: 123

Xuân này hồn vẫn lang thang
Để lại canh nhớ sầu vương cuối trời
Để lại tiếng gọi em ơi
Giáp Ngọ vẫn cách xa người anh cưng
Để lại tiếng gọi chập chừng
Để lại cơn nhớ ngập ngừng cảnh khuya
Trời cho xa cách đường đi
Mùa xuân thêm lạnh đôi mi tết về
Giao thừa ghi xuống thành thơ
Một mình một bóng bơ vơ xuân này
Giao thừa bao chén trà vơi
Chén trà không chủ biết gọi mời ai
Dòng thơ ghi xuống thêm dài
Ngập ngừng bao tiếng thở dài xuân sang

10:00 đêm 04.02.2014
ngập ngừng dòng thơ gọi tên ai trong đêm này