Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2018 20:53, số lượt xem: 81

Ngẩng ngó bầu trời cao
Một mình biết nói sao
Thấy chú Cuội trên đó
Đêm nay có bạn chào

Ngẩng ngó bầu trời cao
Mình thân chú Cuội sao
Đứng ngồi trên trăng đó
Chẳng thấy người bạn nào

Ngẩng ngó bầu trời cao
Ánh trăng tỏ biết bao
Sao mình Cuội trên đó
Cũng như đời mình sao

Ngẩng ngó bầu trời cao
Lòng thêm thấy xôn xao
Một mình đời sinh sống
Như Cuội trên trăng sao

08.00 đêm 13.07.2016
buồn với chú Cuội đêm nay