Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2017 14:05, số lượt xem: 154

Nhớ sao cho gọn lòng chờ
Thương sao cho được khỏi mơ sáng chiều
Đường đời bao cảnh bao điều
Xa nhau lại thấy thương nhiều ngóng mong
Đêm sang thêm thấy lạnh lòng
Ngày càng thêm thấy long đong sáng chiều
Bơ vơ bao cảnh đìu hiu
Yêu thương không ít cũng nhiều trong tâm
Đường khuya phố vắng lầm than
Không dưng bỗng nhớ miên man lòng chờ
Có ai đếm bước thẩn thơ
Có ai ngồi ngóng ngồi chờ bao năm
Bóng ai cách mắt xa lòng
Bóng ai cầu thấy phố đông xuân này
Xuân sang lòng chẳng vui say
Duyên tình thơ thẩn sáng ngày ngóng trông

09:15 đêm 09.04.2013
xuân qua vẫn nhớ nỗi buồn một thân