Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/11/2016 20:49, số lượt xem: 211

Từng đêm xuống ngày sang biết nói sao
duyên tình xa cách trở biết lối nào
đường đời phủ bão mưa không dừng bước
cõi lòng thương lòng tiếc buồn biết bao

Từng chiều buông đêm đến thấy nghẹn ngào
từng lời thương lời thầm từng đêm trao
ngóng ngóng chiều ngóng đêm từng ngày ấy
ghi dòng thơ đêm gầy nhớ biết bao

Từng đêm đêm bầu trời phủ đầy sao
lung linh bóng nhấp nháy như hỏi nhau
thì thào đêm tiếng thầm tiếng hỏi ấy
lòng như thương ai xa thương biết bao

Những đêm về canh vắng lòng xôn xao
ngồi đêm nay ngồi đếm từng ánh sao
gom trong dòng thơ ghi lạnh lùng đó
thơ thẩn sầu canh vắng ngó trời cao

10:00 đêm 22.03.2015
đêm nay lặng lặng sầu sầu
ngồi ngó trời đêm khuya