Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2018 20:32, số lượt xem: 98

Cùng ai ngày vắng đêm về
Cùng ai bên cạnh đêm khuya lạnh sầu
Cùng ai chia nỗi thương đau
Cùng ai đêm nhớ đêm sầu khi xa
Cùng ai ngồi cạn chén trà
Cùng ai tô đậm mặn mà yêu thương
Cùng ai che gió bên đường
Cùng ai cho gửi lời thương tới người
Cùng ai ngồi ngắm trăng mời
Cùng ai bên cạnh đêm vơi ngày thừa
Cùng ai trong lúc bão mưa
Cùng ai trong lúc thẫn thờ thời gian
Cùng ai khi thiếu bóng nàng
Cùng ai chỉ thấy đêm sang một mình
Cùng ai đón ánh bình minh
Cùng ai ai giúp cho mình bên nhau

12.00 đêm 06.07.2016
ngày thiếu đêm thừa thơ thẩn với duyên đời