Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/01/2018 21:12, số lượt xem: 150

Hẹn ước ngày nào mình gặp nhau
Trao nhau lá thu đổi thay màu
Úc này thu tới thêm hoang vắng
Đã bao đêm lạnh lạnh canh thâu

Ứơc hẹn ngày nào mình tới nhau
Lạnh thương lạnh nhớ đã bao lâu
Đêm nay đôi lời ngồi ghi xuống
Gió lạnh đêm buông khó vọng câu

11.00 đêm 20.08.2013
gió lạnh đêm buông khó vọng câu