Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2017 22:02, số lượt xem: 111

Ngồi đây hồn trôi về nơi đâu
Ngẩng ngó sương thu trắng một màu
Cạn chén trà khuya lòng thêm lạnh
Hồn trôi thơ thẩn lạnh đêm thâu

Lá thu rụng rơi hỏi thăm nhau
Ngập phủ bên thềm biết đường đâu
Chờ cơn gió nào thăm viếng đó
Sao biết duyên số ngày mai sau

07:45 chiều 27.05.2012
đường đời nào biết mai sau vơi vơi sầu
trong thời gian này