Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2017 23:07, số lượt xem: 143

Sao lòng anh lại thương
Cứ mãi mãi thương thêm
Bao giờ thương cho đủ
Đêm ngủ nào có em
Sao lòng cứ mãi in
Từng vết hình bóng em
Đã mấy năm rồi đó
Chẳng mờ phai trong tim
Sao một lời chẳng quên
Đó là lời gọi tên
Từng phút trong lòng đó
Ngày mai cầu em bên

11.00 đêm 28.06.2016
ngồi nghĩ tới chuyện ngày mai