Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2017 20:58, số lượt xem: 124

Chiều nay sao thiếu tiếng cười
Ngồi đây thơ thẩn đêm vơi lúc nào
Đề thơ nào biết đâu trao
Đêm nay ngồi ngắm ngàn sao trên trời

Chiều nay lòng thấy buồn vơi
Hỏi ai cho mượn đôi lời đêm khuya
Kiếm ai bên cạnh đôi chia
Hỏi trời sao chẳng cho vừa lòng đêm

09.30 đêm 29.03.2012
đêm nay trò chuyện với trời