Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/08/2017 20:12, số lượt xem: 89

Nỗi nhớ thật khó vơi
Thời gian xa xa rồi
Chua xót đường tình ấy
Trà chén khô nhạt ơi

Nỗi thương thật khó vơi
Biết đâu kiếm bạn đời
Đường đời trời định số
Bão tố phủ ngập ơi

Nỗi yêu thật khó vơi
Trao nhau tiếng gọi mời
Thì thầm bao cơn nhớ
Thẫn thờ cảnh chia phôi

Nỗi tiếc thật khó vơi
Xa nhau biết đâu nơi
Bốn phương trời rộng đó
Không nhớ sao yêu người

10:30 đêm 03.08.2012
không nhớ nhau sao yêu người