Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/02/2018 21:47, số lượt xem: 120

Trời sao vẽ mãi trong cơn mơ
Cứ mãi miên man một bóng hoa
Sao anh nhắn nhủ lòng cho tới
Chẳng ai qua lại cho cậy nhờ
Trời sao vẽ mãi từng đêm khuya
Gây bao nỗi nhớ nỗi mong chờ
Lang thang từng trạm thơ thẩn ngóng
Sao gửi nỗi lòng trong cơn mơ

10.30 đêm 23.09.2013
trong mơ sao tri kỷ nhau được