Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2017 21:26, số lượt xem: 130

Nỗi buồn như áng mây
Sao trôi tới từng ngày
Qua bao mùa vẫn tới
Đêm ngày buồn bã thay

Nỗi buồn mãi còn đây
In giấu từng đêm ngày
In trong cả cơn mộng
Hình bóng ai còn đây

Nỗi buồn có ai hay
Sao trong cõi lòng này
Thơ thẩn buồn không ngủ
Ai nhắc nhủ cơn say

Nỗi buồn cả đêm nay
Cạn ly đến sáng ngày
Lá vàng trôi đâu đó
Tặng nốt vào tay ai

09:30 đêm 14.05.2013
bơ vơ số phận nhớ tới ai đêm
nay và viết bài thơ này