Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2018 20:39, số lượt xem: 132

Lại một đêm trôi qua
Hồn thơ thẩn bơ vơ
Ngó mùa đông trôi đã
Rồi một mình đến khuya

Lại một cơn mưa trôi
Đổ dài trong lòng người
Cầu xin từng đêm đến
Bao giờ mới ngừng rơi

Lại thêm tiếng thở dài
Đêm về ngồi nhớ ai
Rồi mấy năm trôi đã
Lòng nhớ vẫn nhớ hoài

Lại một mình anh ngồi
Nội tâm sầu chẳng vơi
Ngày đêm vẫn một bóng
Nỗi buồn biết chia ai

10.00 đêm 24.07.2016
đêm buồn ngồi nói với lòng