Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2017 20:49, số lượt xem: 109

Nồng nàn son phấn mùa xuân sang
Sao hồn chiều nay thấy lỡ làng
Lất phất sắc bóng màu hoa lá
Đứng ngắm cành hoa thấy nhớ nàng

Nồng nàn chiều xuân ngập phố phường
Lụa là hình bóng ngắm dể thương
Chẳng biết hỏi ai để tìm kiếm
Nợ duyên trong lòng vẫn còn vương

09.00 đêm 25.03.2012
bao giờ duyên nợ mới hoàn nguyên chủ