Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2017 21:48, số lượt xem: 99

Nắng chiều đã soi ngả đường dài
Hồn trôi thơ thẩn tận góc trời
Chút trà chút nhớ chút đêm ấy
In mãi thời gian nỗi lẻ loi

Nắng chiều đã soi ngả đường dài
Đếm hạt nắng chiều buồn lắm thay
Như gọi tên ai theo chiều gió
Sao gửi lòng nhớ tới tận tay

09.00 đêm 06.01.2012
lòng nhớ ai tận cuối trời đêm nay