Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/01/2018 22:12, số lượt xem: 166

Nắng vương mái ngói chiều xuân
Chiều buồn đêm lạnh xuôi vần thời gian
Thiếu duyên số nợ bên nàng
Trăm hoa đua nở xuân sang thêm sầu
Bơ vơ thơ thẩn canh thâu
Trăng vàng ánh đẹp biết sao hiểu lòng
Một mình gió thảm đêm thanh
Hương lòng một nén long lanh đêm buồn
Xuân về chẳng thấy lòng yên
Ngồi khoe trăng nướng thầm thương phút chờ
Bão mưa phủ ngập đường đi
Mong sao tan lớp mây mù trời trong
Đường duyên cách mắt xa lòng
Đường đời thì thấy long đong tháng ngày

07:25 chiều 10.09.2013
thơ thẩn ngắm nắng xuân vàng
nghĩ thời gian long đong