Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/06/2017 23:25, số lượt xem: 100

Nơi nào phương xa có bóng ai
Nơi nào lang thang gửi hồn trôi
Xuân nào đưa tới mùi hoang vắng
Nơi nào vấn vương bóng một người

Nơi nào cho tôi gửi đôi lời
Nơi nào cho tôi ngóng đêm vơi
Xuân nào mấy lần chào đi ấy
Nơi nào cũng thấy vắng bóng người

Nơi nào cho tôi gửi đôi lời
Nơi nào ghi xuống bóng một người
Xuân nào đưa tới một niềm vui
Nơi nào cho tôi gặp duyên đời

09:50 đêm 05.02.2014
ngồi thơ thẩn bơ vơ đời sống lạnh lùng đêm