Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2017 11:02, số lượt xem: 114

Trên vầng trăng có Cuội ngồi mình đêm
bơ vơ ngồi gốc đa ngó trần gian
nơi bên đó một mình Cuội ngồi ấy
như đời anh đêm ngày một mình thân

Nơi bên đó có em ngồi ngóng anh
cầu đôi mình gặp nhau được an lành
biết bao giờ phai tàn giông tố ấy
để đôi mình có em em có anh

Bây giờ mình đôi người đôi hai xa
đôi phương trời đôi bến đôi ngóng chờ
ngóng đến ngày đôi mình bên nhau ấy
cầu từng đêm đôi mình chung giấc mơ

Nơi bên đó anh nhớ từng đêm khuya
nơi thương yêu mà anh thì thầm chờ
một lá lòng mà gom bao năm đã
trao cho em tặng em gọn giấc mơ

09:30 đêm 19.09.2015
thì thầm thì thào trong lòng tiếng đợi chờ