Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2018 18:18, số lượt xem: 93

Chợt choàng buông tiếng gọi người
Sắc hoa sắc bóng xuân vui đã về
Một mình ngồi xuống tỉ tê
Hồn đêm thơ thẩn man mê nhớ người
Chợt choàng buông tiếng đêm vơi
Hồn trôi thơ thẩn rụng rơi chân trời
Gió tình trôi nổi đêm mời
Vấn vương bao cảnh mùa trôi năm về

09:25 đêm 25.10.2013
cơn lạnh lẽo mây năm trôi qua