Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2018 20:26, số lượt xem: 98

Núi buồn đêm lạnh ai hay
Nhiều khi mưa đổ vơi đầy qua đêm
Sừng sững bóng núi ngó hiền
Ngàn năm vẫn đứng lặng im hỏi trời
Đông sang sương đổ mù khơi
Phủ cả bóng núi tả tơi lạnh sầu
Khi buồn núi đổ cơn ngâu
Một mình thơ thẩn bạn đâu bên người
Núi ơi sao giống đời tôi
Đã mấy năm đã nội trôi một mình
Ngó trời đêm tối cầu xin
Giấc ngủ thì vẫn lim dim chẳng lành
Ngồi ngó bóng núi đêm thanh
Im lặng đen tối ngàn năm thẫn thờ
Mình tôi giống núi đêm khuya
Yêu người thì cũng phân chia bến bờ

10.00 đêm 23.08.2016
đêm nay hồn trôi theo bóng núi rừng
thiên nhiên sầu sầu vắng