Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/10/2017 19:03, số lượt xem: 134

Nén hương lòng toả khắp nơi
Trà trộn mây gió ngập trời đã lâu
Bầu trời phủ trắng sương màu
Phảng phất từng hạt thương sầu qua đêm
Bão mưa tràn đổ thời gian
Phơi mưa phơi gió thở than trong lòng
Vẫn im vẫn lặng ngàn năm
Buồn sầu một bóng lặng thầm nói ai

10.30 đêm 22.03.2013
buồn sầu một bóng lặng thầm nói ai