15.00
Đăng ngày 30/06/2017 21:46, số lượt xem: 117

Nắng chiều đã soi ngả đường dài
Gió đã đưa mây tận cuối trời
Đưa thổi mây đi nơi vô định
Đưa cả tình anh miệt mài trôi

Nắng chiều đã soi ngả đường dài
Thơ thẩn một bóng trò chuyện ai
Đêm đã tới rồi cầu cho ngắn
Trằn trọc từng cơn nén thở dài

11.30 đêm 06.01.2012
ngó chiều hoang thêm sầu vơi