Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2016 18:29, số lượt xem: 133

Nén linh sầu đêm vắng
trôi dạt miền trời xa
cầu cho tới nơi đó
đêm đông lạnh gió đưa

Nén linh sầu đêm nhớ
ấp ủ cánh mộng khuya
cầu tới lòng em đó
trà trộn theo sương đi

Nén linh sầu đêm đó
mùi nhớ mùi thương xa
cầu cho em nghe đó
lời thầm nhớ thương khuya

Nén linh sầu vẫn đó
gom từng trạm chờ trao
biết bao giờ trôi tới
lòng anh nhớ biết bao

10:00 đêm 17.08.2014
linh sầu đêm nay kéo dài qua đêm, hôm nay cảm bệnh