Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2017 22:00, số lượt xem: 148

Thương ai đốt nén linh sầu
Mà cho lòng nhớ bao lâu vẫn còn
Bóng em cách trở núi non
Lòng vẫn thương tiếc vẫn còn nhớ nhau

Nhớ ai đốt nén linh sầu
Trong lòng đằng đẵng lạy cầu thế thôi
Sao biết sao rõ luân hồi
Hay ngóng hay đợi hay ngồi chờ em

11:00 đêm 02.07.2012
hay ngóng hay đợi hay ngồi chờ em