15.00
Đăng ngày 08/05/2017 23:18, số lượt xem: 185

Bao giờ ngồi bên cạnh bà móm em
Bao giờ có bà nâu bà móm thương
Cầu bao giờ biển sông nối bờ đó
Cầu bao giờ anh có bà xã bên

Từng ngày đến phải nghe bà xã cưng
Nếu không nghe chiến tranh phủ khắp làng
Biết phải ngoan phải nghe lời bà xã
Đừng có để bà nâu giận lên cơn

Từ giờ đi không có quyền nghe ai
Chỉ có nghe bà xã nghe một người
Nếu không nghe thì biết tay bà đó
Từ nhà trước nhà sau nát tơi bời

Muốn muốn cho cửa nhà được an vui
Thì phải nghe ba xã chỉ một người
Cấm không được nghe ai từng ngày đó
Nếu còn có bà xã cho tơi bời

08:00 đêm 15.01.2016
bài thơ tặng bà xã nâu tương lai