Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/07/2017 20:52, số lượt xem: 131

Nàng thơ in nét trạm thời gian
Hỏi ai nào biết biết tên nàng
Trong mơ từng cơn mơ màng kiếm
Thơ thẩn về miền lặng lẽ hoang

Nàng thơ in nét trạm thời gian
Hồn trôi từng đêm thấy phũ phàng
Ai qua ai lại ngồi trông ngóng
Chẳng có bóng ai giống như nàng

10:05 đêm 12.05.2012
dòng thơ lại có bóng ai luôn luôn