Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2018 21:37, số lượt xem: 98

Muôn nẻo xa nhau quá nhớ thương
Muôn cảnh cách xa khó đoạn trường
Muôn trùng bão cơn giông tố phủ
Muôn lòng cưng quý chỉ thầm thương

Muôn cảnh tình hoang phủ trời sương
Muôn thời gian qua thấy phũ phàng
Muôn đêm thơ thẩn lòng ngóng đợi
Muôn tháng ngày trôi thêm nhớ nàng

11.30 đêm 31.12.2013
thương thầm nhớ trộm đêm nay