Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/04/2017 10:08, số lượt xem: 104

Mong từng ngày sao cho gọn lòng mơ
mong sao đôi mình xa cách bến bờ
mây gieo tuồng gió thổi xa xa ấy
đôi mình đừng như mây trôi lững lờ

Mong từng ngày sao cho giảm cơn mơ
xa nhau rồi đường đi tối mịt mù
ngó bầu trời đêm thanh sao đứng ấy
trong lòng này từng đêm ngập hoang vu

Mong từng ngày từng đêm một cõi xa
cầu cho biển nối sông chung một bờ
đừng xa nhau như đêm ngày này đó
chung giường đêm chung gối chung giấc mơ

Mong từng ngày đôi mình xa vẫn xa
mong từng đêm khuya đến vẫn lạnh khuya
bão mưa dài thời gian vẫn đổ ấy
mong bao giờ chỉ thấy lạnh đôi mi

08:30 đêm 10.06.2015
ngồi mong nhớ tới nhau đêm càng thêm lạnh sầu