Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/04/2017 12:04, số lượt xem: 115

Trong lòng sao có góc ngóng chiều hôm
Thơ thẩn ngóng từng đêm thêm cảnh buồn
Vẫn ngóng về từng đêm cõi lòng đó
Miền đâu đó có em lòng thêm thương

Ngóng từng đêm ngóng mãi góc trời phương
Giảm cơn sầu cơn vắng cơn đêm buồn
Vẫn có em bên trời nơi miền đó
Một lá lòng vẫn thương vẫn một đường

Miền đâu đó trời cho cách biệt phương
Dù có xa trong lòng vẫn có em
Miền thương yêu từng đêm gom trong nhớ
Miền đêm mơ đêm nào vẫn có em

Miền mong chờ lòng anh mong từng đêm
Miền thương xa miền nhớ cách đôi đường
Dù có xa đôi mình chung lòng ấy
Từng đêm về đôi lòng xao xuyến thương

10:00 đêm 06.11.2015
trong lòng xao xuyến nhớ và thương trong đêm mờ