Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/09/2017 22:19, số lượt xem: 133

Tên ai kỷ niệm mang theo
Bóng ai cho nhớ bao điều chuyện xưa
Xa nhau chẳng thấy tin về
Đêm buồn trà chén tỉ tê nhớ người
Đường in vết bóng ai ngồi
Sao còn in mãi đêm ngày nhớ nhung
Đêm nay ngồi viết thơ hồng
Vẫn còn vết mãi để lòng nhớ thêm

10:15 đêm 13.12.2012
vẫn còn nhớ em mãi trong lòng