Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/04/2019 07:49, số lượt xem: 95

Mai mình gặp nhau chăng
Lời hứa hẹn bao lần
Trong lòng vẫn còn đó
Gọi thầm em từng đêm

Mai ngày gặp nhau chăng
Phút giờ nào cũng mong
Dù sương mây rơi phủ
Đổ ngập từng mùa sang

Mai ngày gặp nhau chăng
Mấy mùa trôi lang thang
Hồn thơ thẩn đêm vắng
Thương yêu lại vắng nàng

Mai ngày gặp nhau chăng
Để cho gọn lòng mong
Mấy năm yêu thương đó
Đêm ngày ngồi chờ trông

11.00 đêm 10.12.2016
cầu mai ngày mình bên nhau