Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/04/2017 12:38, số lượt xem: 144

Một tuồng đời ai vẽ ngập bão mưa
mà lại trao tặng nhau giọt lệ thừa
cứ kéo dài mấy năm không mùa đó
biết sao che sao trở từng cơn mưa

Một tuồng đời mưa đổ ngày đêm khuya
hỏi ai vui ẩm ướt mấy năm thừa
đêm với giọt lệ sang cùng nhau đến
mà chẳng vơi chẳng tàn thời gian qua

Một tuồng đời chỉ còn một bóng xa
trò chuyện đêm ghi xuống thành dòng thơ
để gom lại nỗi niềm tâm sự ấy
gom từng tháng từng ngày đủ cơn mơ

Một tuồng đời lạnh giá mồ côi thừa
một mình buồn sầu vơi đủ cay chua
bóng em xa vẫn xa phương trời đó
làm sao lo sao lắng để phân chia

08:30 đêm 29.06.2015
đời sống một mình như mồ côi với lòng từng ngày sang