Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2017 21:49, số lượt xem: 100

Nhớ ơi một tiếng gọi em
Đêm nay lòng thấy xót thương nhớ người
Cách xa đằng đẵng nhau rồi
Hỏi ai cho biết gửi lời tới nhau
Đêm buồn ngồi ngắm trời cao
Nơi nào cất bước đường nào anh đi
Thầm thương thầm nhớ đêm khuya
Hai người hai ngả xa ly đôi lòng
Cách hồn xa bóng đêm mong
Trời sầu đất thảm ngập lòng nhớ em

10:00 đêm 07-01-2012
cất bước thở dài đêm nay nhớ ai