Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2019 20:36, số lượt xem: 108

Một miếng thương đêm nay
Mỏng manh trong canh dài
Sôi sục trong lòng đó
Hạt thương rơi đâu đây

Một miếng thương tặng ai
Gom mãi thời gian dài
Vẫn còn hình bóng đó
Nhớ thương vẫn chẳng phai

Một miếng thương sầu ơi
Vắng lặng trong cảnh đời
Vẫn từng đêm ghi xuống
Buồn buồn gọi em ơi

Một miếng thương với người
Dù ở chốn xa xôi
Anh gom từng miếng đó
Mai ngày để tặng người

11.00 đêm 05.12.2016
ngó xuống miếng yêu thương thấy sầu