Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2019 20:07, số lượt xem: 70

Một ngày một nhớ thương
Một tên một gọi em
Một lời bao thương nhớ
Một chờ một đêm sang

Một đêm một vắng nàng
Một đôi bến sang ngang
Một xa một cõi đó
Một cưng một quý nàng

Một hồn một lang thang
Một giấc mơ vắng nàng
Một đêm một buồn nhớ
Một buồn một lòng mang

Một đêm một ngó sang
Một dòng thơ có nàng
Một in một ghi xuống
Một xin mai có nàng

07.50 đêm 29.01.2017
thơ thẩn gọi tên em trong đêm nay