Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/09/2019 20:44, số lượt xem: 85

Một mùa như thiếu ai
Thiếu cả trăng trên trời
Sương thu đang rơi đổ
Thiếu trăng thiếu cả người

Một mùa lòng thiếu ai
Mờ mờ cảnh đêm trời
Một mình trong nhà đó
Ngập phủ tiếng sầu rơi

Một mùa bên thiếu ai
Chỉ có ly trà vơi
Mình anh đêm ngồi ngó
Năm canh dạt dào trôi

Một mùa vang bên tai
Tiếng gọi từ đâu nơi
Như từ xa trôi đến
Tiếng em đêm gọi mời

07.50 đêm 15.02.2017
đêm nay lòng thấy thơ thẩn buồn