Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/04/2017 09:47, số lượt xem: 131

Ánh trăng buồn thơ thẩn một mình đi
thấy vầng trăng thơ thẩn từng đêm khuya
đâu bạn thân đâu ai bên trăng ấy
mà tuần trăng dạo bước một mình đi

Bước đời anh vẫn giống như trăng khuya
một lòng anh đêm sang nhớ anh về
không sáng tỏ như trăng canh dài ấy
mà hồn thấy tối đen lạnh bờ mi

Dạo trời khuya hồn trôi cõi xa mờ
luồn lọt theo sương đêm trắng mịt mù
hạt sương đọng trên mi nhiều đêm ấy
vẫn thơ thẩn trôi xa tận cõi mờ

Duyên đường đời đêm xuống lòng lạnh ru
từng nét chữ thơ đề thấy nhạt khu
duyên tình xa đêm ngóng qua mùa ấy
một lời yêu yêu mãi tận cõi mù

08:30 đêm 03.06.2015
thơ ghi tặng em xa đêm nay