Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/02/2018 18:10, số lượt xem: 84

Một lời ngóng đợi chờ mong
Một lời in mãi thời gian mây mù
Một lời gom mãi trong mơ
Một lời sao thấy ngóng chờ trao nhau
Một lời ngóng gặp bao lâu
Một lời in mãi đêm thâu cõi lòng
Một lời không nhớ sao mong
Một lời ghi xuống chờ trông gặp nàng

08:20 đêm 19.10.2013
một lời nhớ nhau, xa nhau vẫn nhớ