Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2018 21:27, số lượt xem: 99

Một hạt bụi đâu đây
Vấn vương với gót giầy
Trạm thời gian còn đó
Ai nhặt hạt bụi này

Một tiếng gọi tên ai
Nghe vang vẳng đêm nay
Quanh quẩn nơi ngồi đó
Mà chẳng rõ tiếng người

Một hạt sương đêm nay
Rơi đọng trên má người
Ai lau hạt sương đó
Để đọng qua đêm dài

Một hạt lòng đêm nay
Đổ rơi nhớ tới người
Ai đưa hạt lòng đó
Nơi xa góc phương trời

08.00 đêm 08.09.2016
một hạt nhớ hạt thương trong đêm