Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2017 21:10, số lượt xem: 107

Một dấu bên đường in
Lòng vẫn nhắc nhủ khuyên 
Một thời gian đâu đó
Trong giấc ngủ chẳng yên 

Một dấu bên đường ấy
In trong giấc mơ dài
Hỏi ai cho biết rõ
Để thương nhớ tới người 

Một dấu đó là ai 
Trong cơn mơ thấy hoài
Từng trạm xa xa ấy
Lòng thấy nhớ chẳng phai

Một dấu giờ nơi đâu
Sợ trôi về ngàn sau
Sợ bên đường không nét
Sợ vết đó phai màu

11:35 đêm 17.06.2012
lòng như thấy phảng phất bóng ai bên đường