Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2018 21:05, số lượt xem: 112

Một mùa từng năm sang
Giạm ngõ chẳng muộn màng
Từng năm vẫn còn đến
Sương đông phủ trắng màng

Một mùa trong năm sang
Sắc tươi đẹp xuân nàng
Phố phường ngập chen bóng
Lòng anh thấy miên man

Một đêm một ngày sang
Đường đời như lỡ làng
Một mình bơ vơ sống
Đề thơ thay bóng nàng

Một lòng một đêm sang
Càng thấy thêm nhớ nàng
Đã lâu xa nhau ấy
Hồn trôi tận bên đàng

08.30 đêm 17.07.2016
hồn trôi tận bên đàng