Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2018 22:26, số lượt xem: 124

Chòng chành trong cánh mộng đêm
Thời gian chẳng nhớ chẳng quên tên người
Nhiều khi gió lạnh mưa rơi
Giọt dài giọt ngắn thấy vơi vơi sầu
Đêm dài ngày ngắn trôi mau
Nghêng ngang bao cảnh buồn sầu thời gian
Mang mang cơn nhớ đêm hoang
Chòng chành trong mộng lỡ làng gọi tên

11.00 đêm 06.10.2013
chòng chành tiếng thầm gọi em