Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2017 21:49, số lượt xem: 116

Mấy năm vô biên hồn lang thang
Lủi thủi gọi thầm bên đường hoang 
Ngậm nghĩ tới ai trong lòng ấy
Chờ tháng chờ ngày chẳng thấy em

Mấy năm vô biên vẫn thầm thương 
Chiều hoang tìm kiếm bóng bên đường 
Lòng như mơ ngỡ theo cơn gió 
Bao giờ gặp gỡ để lòng im

11.00 đêm 28.06.2012
mấy năm hồn thơ thẩn trôi về đường tình