Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/10/2017 14:21, số lượt xem: 108

Vương mùi mùa xuân tươi
Mấy tuần đã tới rồi
Bông hoa đua nhau nở
Hỏi lòng còn nhớ ai

Vương vấn tiếng hoa cười
Dạt dào đùa nhau vui
Khoe sương khoe mùi ấy
Đứng ngó cảnh thảnh thơi

Vương mùi cánh hoa vui
Sắc bóng đẹp tuyệt vời
Khoe màu khoe sắc đó
Lòng bỗng nhớ tới ai

Vương từng trạm buồn vơi
Thơ thẩn bóng một người
Xuân đã đưa lời hỏi
Dạm ngõ mấy tuần thôi

09:45 đêm 15.04.2013
thơ thẩn mùa xuân buồn