Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/10/2017 14:22, số lượt xem: 73

Lặng lặng đêm buông phủ lòng đêm
Im im nhớ nhớ biết đâu tìm
Sớm tối chiều đêm lang thang ngóng
Đợi đợi mong mong vẫn cầu xin

Êm êm cơn gió những đêm hoang
Mờ mờ nhạt nhạt bầu trời đêm
Trà buồn cạn ly thầm thương nhớ
Hững hững hờ hờ mảnh tình đêm

09.00 đêm 16.04.2013
đợi đợi mong mong vẫn cầu xin