Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2018 20:54, số lượt xem: 91

Mải miết trong lòng lưu luyến ai
Như mắc tơ vương thời gian dài
Ai nối duyên tơ này mà có
Để lại trong mơ một bóng người

Mải miết thời gian bồng bềnh trôi
Những cơn mơ hoang mơ hồ ngồi
Rồi lại trôi vào cơn buồn vắng
Đêm thanh mình anh đứng lại ngồi

Mải miết trong lòng nhớ thương ai
Rồi từng đêm sang in bóng người
Bức tranh nào đây từng đêm vẽ
Chỉ tiếng lòng đêm nghe gọi mời

Mải miết đường đời trạm chẳng vui
Rồi ngồi thơ thẩn qua đêm dài
Biết sao từng đêm một mình vắng
Lạnh giá trong tâm đêm vắng người

11.00 giờ đêm 15.10.2016
mải miết trong lòng khi yêu người