Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2019 20:19, số lượt xem: 82

Mưa sao nhả hạt mùa thu
Mưa sao không nhớ mùa xuân mới về
Mưa sao lại đến thẩn thơ
Mưa sao không nhớ xuân chờ mưa sang
Mưa sao phủ ngập ngõ đường
Mưa đêm như gợn tình thương trong lòng
Mưa về ẩm ướt lòng mong
Mưa thu sao lại ruổi rong năm này
Mưa thu cho lòng buồn say
Mưa lòng mưa nhớ ai đây bóng người
Mưa cho nhớ bóng bên trời
Mưa cho thêm tiếc bóng người mình thương
Mưa sao càng thấy lòng buồn
Mưa sợ phủ ngập tình thương cuối trời
Mưa thêm lòng nhớ em ơi
Mưa về chẳng vẽ bóng người anh thương

11.30 đêm 06.03.2017
càng mưa càng lạnh càng cô đơn một mình