Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/09/2017 20:25, số lượt xem: 96

Xa nhau bao nỗi nhớ nhung
Cách hồn xa bóng lời thầm trao ai
Vấn vương trong cõi nhớ này
Ghi dòng thơ lạnh đâu đây ngóng chờ
Thời gian phơi gió gây mơ
Đêm ngồi tô dệt tình thơ bao mùa
Ly trà hiện bóng trăng khuya
Nhiều đêm bão tố gió mưa ngập thềm

10.30 đêm 13.01.2013
đêm nay trong lòng đổ mưa nhớ nàng