Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2017 21:21, số lượt xem: 93

Mùa đông năm nay sao có mưa
Ngồi ngó ngoài hiên ẩm ướt thừa
Mùa đông đã lạnh còn mưa xuống
Trời khóc qua đêm có gì thưa

Lòng người đã ẩm ẩm ướt thừa
Ngập thời gian đã bão tố mưa
Mưa đông năm nay lòng thấy lạ
Như một bóng xa đang nhạt mờ

Cầu cho dừng giọt đừng đừng mưa
Sương đã phủ ngập lòng đêm thừa
Trời trao thêm cơn ẩm ướt ấy
Ai biết lòng anh đã bão mưa

08:00 đêm 02.07.2013
ngó hạt mưa chiều lất phất rơi ghi bài thơ này